A kultúra szolgálatában COOL CLUB SLOVAKIA polgári társulás

Alapiskolák

2015-ben útjára indítjuk szervezetünk új projektjét, amelyet TAT NAP-ra kereszteltünk. A projekt a magyar tannyelvű alapiskolákkal való szorosabb együttműködés elősegítését szorgalmazza. A tervezet lényege, hogy az adott alapiskola minden egyes osztálya 1-2 produkcióval készüljön fel, és a TAT napon ezt az iskola diákjai előtt bemutassa. A produkció lehet szavalat, jelenet, ének valamint tánc. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk elérni, hogy minden évben több tíz produkció jöjjön létre, hogy az alapiskolák diákjai több időt töltsenek kulturális tevékenységgel, és ezzel gazdagítsák kultúránkat.

A projekt hozományai a későbbiekben elősegíthetik, hogy az adott településeken gazdagabb választék legyen az egyes rendezvények kulturális betéteinek színesítésére, hogy a kulturális csoportok részére utánpótlást képezzünk, hogy újabbnál újabb tehetségek kapjanak teret a megmutatkozásra.

A projektbe bekapcsolódó iskolák tehetséges fiataljainak teret biztosítunk a honlapunkon is, hogy jobban megismerjék őket a kulturális rendezvények szervezői, és így fellépési lehetőségeket biztosíthassanak számukra. Díjmentesen felvételeket készítünk az iskolákat sikeresen képviselő tanulók produkcióiról, amelyek a honlapunkon lesznek megtekinthetőek.

A projekttel kapcsolatos információkat a coolclubcc01@gmail.com e-mail címen kérhetnek az érdeklődők.